Kampaň stručně

Na světě žije asi 215 milionů dětí, které z různých důvodů nemohou chodit do školy a místo školy pracují v nejrůznějších odvětvích – nejvíce z nich však v zemědělství. Dvě třetiny děti, které nechodí do školy, jsou dívky. Podmínky ve kterých děti pracují jsou ve většině případech naprosto nepřijatelné a často výrazně ohrožují zdraví dítěte. Dětská práce připravuje děti nejen o vzdělání, ale i o budoucnost. Děti, které nemají možnost se vzdělávat jsou poté v dospělosti odsouzeny stát se negramotnou a nekvalifikovanou pracovní silou bez možnosti rozvinout svůj osobní potenciál. Dětská práce tak napomáhá k udržování bludného kruhu chudoby.

Na tyto a další důležité problémy se snažila upozornit evropská osvětová kampaň STOP dětské práci, je lepší chodit do školy, kterou realizovala v letech 2007 až 2009 společnost Člověk v tísni spolu se svými evropskými partnery z Alliance 2015. Hlavním cílem kampaně bylo přispět k odstranění dětské práce ve světě a zároveň upozornit českou i evropskou veřejnost, že dosáhnout toho lze jen za předpokladu, že všechny děti budou mít možnost řádně a plnohodnotně se vzdělávat. Cílem kampaně bylo zároveň připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli vzdělávání a dětských práv a zasazovat se o větší angažovanost evropských i světových aktérů v řešení problému dětské práce.

Nová fáze kampaně byla zahájena v březnu 2011 a potrvá do února 2014.

Pokud máte zájem o další informace o dětské práci nebo jakékoli otázky k tématu, tak můžete kontaktovat Pavlu Začalovou na pavla.začalová@clovekvtisni.cz nebo na číslech 226 200 443 nebo 777 787 944

 

„Stop dětské práci - je lepší chodit do školy“ je mezinárodní kampaň, jejímž cílem je přispět k odstranění dětské práce ve světě. Kampaň se snaží upozornit českou i evropskou veřejnost, že dosáhnout toho lze jen tak, když všechny děti budou mít možnost řádně a plnohodnotně se vzdělávat. Cílem kampaně je zároveň připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli vzdělávání a dětských práv a zasazovat se o větší angažovanost evropských i světových aktérů v řešení problému dětské práce.

Během průmyslové revoluce v Evropě se podařilo odstranit dětskou práci tím, že byla oficiálně zakázána a zároveň došlo k zavedení povinné školní docházky. Přesně k tomu by mělo dojít v současnosti v rozvojových zemích. Dětská práce připravuje děti nejen o vzdělání, ale i o budoucnost. Bez vzdělání jsou totiž odsouzeny stát se v dospělosti negramotnou a nekvalifikovanou pracovní silou bez možnosti rozvinout svůj osobní potenciál.

Chcete se zapojit? Podepište on-line petici!

Kontakt:
petra.weissova@clovekvtisni.cz
telefon: +420 226 200 443