Odkazy

 

Bulletin Dětská práce: příčiny, souvislosti, důsledky a řešení, kterou vydala Rozvojovka v roce 2011, je v českém prostředí nejkomplexnějších tištěným zdrojem základních informací o dětské práci. Najdete zde přehledné a aktuální grafy a data o dětské práci, zajímavé rozhovory s odborníky z ČR i ze zahraničí, anketu osobností k otázkám o dětské práci, články z nejrůznějších oblastí, kde děti pracují, i mapu výrobků, které děti vyrobily také pro český trh. Publikace je ke stažení ZDE.

 

Mezinárodní program pro eliminaci dětské práce (IPEC) - je orgánem Mezinárodní organizace práce (ILO)

https://www.ilo.org/ipec/lang--en/index.htm

Klíčový zdroj informací o jednotlivých formách dětské práce jako je zemědělství, práce v dolech a lomech, služba v domácnostech apod. (Thematic areas of work), o situaci v jednotlivých regionech a zemích (Regions and countries), odkazy k množství užitečných reportů, přehledových listů apod. (Publications and resources), včetně nejaktuálnějších statistik, zákonný rámec pro boj proti dětské práci (About child labour).

Primárním zdrojem nejaktuálnějších dat o dětské práci je nedávný Report ILO/IPEC. Obsahuje data z roku 2012, přehledné tabulky, grafy a údaje o vývoji problému.

 

Konkrétní výrobky a země, kde najdeme dětskou práci

Ministerstvo práce vlády USA každoročně zveřejňuje seznam konkrétních výrobků, které vznikají za zneužití dětské práce, a zemí, kde k tomu dochází. Originál zprávy z roku 2011 a nejaktuálnější z roku 2012 s mnoha příklady a řazením podle zemí i podle výrobků najdete zde, kratší překlad do češtiny pořídila organizace Nazemi.

 

Dětská práci v zemědělství pro vývoz

Statistika FAO (Organizace spojených národů pro výživu a zemědělství) ukazuje, které výrobky se vyvážení ze kterých zemí: podle země (co která země vyváží), podle plodiny (odkud se nejvíce vyváží) a podle místa, které jednotlivé země obsazují vzhledem k vývozu určité plodiny.  

 

Stop dětské práci - je lepší chodit do školy

Výstupy kampaně z minulých let. Například: publikace Co by měla dělat EU pro eliminaci dětské práce; Akční plán pro firmy, které chtějí eliminovat dětskou práci ze svých dodavatelských řetězců; 7 důvodu, proč se má ILO zaměřit na všechny druhy dětské práce - ne jen na ty nejhorší.   

 

Rozvojovka – informačně-vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni

www.rozvojovka.cz

Zajímavé články o dětské práci (sekce Články > Témata) a analýzy (sekce Studijní materiály > Analýzy) a zejména tipy a rady, jak (ne)psát o rozvojových tématech (sekce Pro novináře).

 

UNICEF – Dětský fond OSN

www.unicef.org

Informace zejména z perspektivy ochrany dětí (sekce Child protection, zejména s podsekcí Child labour), statistiky jednotlivých zemí na speciálním webu ChildInfo (nalevo odkaz Statistical tables).

 

UCW – Understanding Children´s Work

Společná iniciativa ILO, UNICEF a Světové banky shromažďuje obsáhlé a informacemi nabité statistiky a reporty o dětské práci, zejména ze 14 vybraných zemí.

 

Watchlist on Children and Armed Conflict

https://watchlist.org/the-issue/

Síť organizací monitorující dopad válečných a ozbrojených konfliktů na děti, jejich využívání jako dětských vojáků a další formy porušování jejich základních práv. Watchlist pomáhá přímo v postižených zemích, ale lobuje za řešení problému také mezinárodně, mj. v Radě bezpečnosti OSN. Lze odebírat jeho elektronický newletter a nalézt zde mnoho zajímavých reportů z konkrétních zemí.  

 

 Anti-Slavery

https://www.antislavery.org/english/

Skvělý zdroj informací o různých formách otrocké a nucené práce (např. tzv. "bonded labour") a o dětské práci v domácnosti (domácí službě), i o vztahu otrocké práce a toho, co kupujeme (například bavlnu nebo kakao). Mnoho kvalitních reportů o dětské práci.

 

 NaZemi – Společnost pro fair trade

https://www.fairtrade.cz/

Základní zdroj informací o spravedlivém obchodě (fair trade), etickém zadávání veřejných zakázek českými úřady (Fairpoint), informace ke společenské odpovědnosti firem (Odpovědnost firem) a dalších souvislostech naší spotřeby (Svět v nákupním košíku).

 

Fairtradová města

www.fairtradovamesta.cz

Informace, postupy a rady, jak může být naše město, škola nebo církev „fair“. Fair trade zaručuje, že výrobky nevznikly za využití dětské práce. Přihlásí-li se k principům fair trade veřejná instituce, pozitivní dopad na děti a rozvojové komunity se mnohonásobně zvyšuje. 

 

Výrobci dětských hřišť

Mezi výrobci dětských hřišť existují takový, kteří deklarují že při výrobě není využito dětské práce. Jendím z představitelů je i nizozemský výrobce hřišť pro děti na zahradu  Jungle Gym, ve světě existují i další firmy.

 

Hnutí Duha, Zelený kruh

zajímavé a konkrétní informace o důsledcích českých spotřebitelských rozhodnutí najdeme v publikaci Česká stopa nebo aktuálnější studii Dopady české spotřeby na rozvojové země.  

 

Glopolis

Kvalitní informace a analýzy k tématům potravinová bezpečnost, fair trade, koherence pro-rozvojových politik mezi státní zprávou, politiky, nevládními organizacemi a veřejností, gender v rozvoji apod.

https://glopolis.org/cs/projekty/

 

Committee on the Rights of the Child

CRC funguje v rámci Kanceláře Vysokého komisaře OSN pro lidská práva (Office of the UN High Commissioner for Human Rights) a seznamuje se základními mezinárodními principy a konvencemi a stavem jejich ratifikace.

https://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

 

Index lidského rozvoje (Human Development Index - HDI)

HDI lépe odráží skutečný sociální rozvoj a kvalitu života než například HDP země. Do jednoho indexu sdružuje několik oblastí: délku života a životní standard, přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Ukazatel k jednotlivým zemím je zde:

https://hdr.undp.org/en/countries/

 

Global March against Child Labour
http:/www.globalmarch.org/

 

Global Campaign for Education
http:/www.campaignforeducation.org/

 

Education for All - Fast Track Initiative
http:/web.worldbank.org/education/efafti

 

Mezinárodní webová stránka kampaně Stop dětské práce
www.stopchildlabour.eu

 

Jednotlivé typy dětské práce: