Úmluva o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání

Úmluva č.138 o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání byla přijata členy  Mezinárodní organizace práce 26.6. 1973. Anglické znění Minimum Age Convention najdete na stránkách Mezinárodní organizace práce, stav ratifikace naleznete zde. Česká republika úmluvu ratifikovala k 26.4. 2007.

Mezinárodní úmluva o zákazu a opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce

Mezinárodní úmluva  č. 182 o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Worst Forms of Child Labour Convention) byla přijata v rámci Mezinárodní organizace práce v roce 1999 a v platnost vstoupila o rok později. Úmluvu ratifikovalo již 163 zemí světa, včetně České republiky (19.6. 2001), pro níž Úmluva vstoupila v platnost 19.6. 2002.

Úmluva o právech dítěte

Konvence byla přijata Valným shromážděním OSN a připravena k ratifikaci v roce 1989, v platnost vešla v roce 1990. ČR úmluvu ratifikovala 1.1.1993. Anglickou verzi úmluvy najdete zde. Současný stav ratifikace.