Studie o dětské práci ve světě

Nadnárodní korporace Monsanto a Bayer a dětská práce


Naléhání místního i mezinárodního společenství na řešení problematiky dětské práce při pěstování i zpracovnání bavlny v Indii donutilo nadnárodní společnosti Bayer i Monsanto se dětskou prací konečně zabývat. Obě společnosti už podnikly některé kroky v regionech, kde byla doposud jejich produkce lokalizována. V indických státech, kam se nyní produkce bavlny rozšiřuje, však firmy dětskou práci neřeší.

Children´s non economic work

Práce, kterou děti vykonávají, není vždy oceněna penezi a není přímo spjata s ekonomickými aktivitami. Jako dětská práce je za určitých podmínek považovaná práce v domácnosti, péče o sourozence i další formy skryté dětské práce. Dokument určuje statistické standardy pro posuzování dětské práce a analyzuje data na základě výzkumu práce dětí v domácnostech. Dále posuzuje dopad aktivity dětí podle jejich vlivu na zdraví či školní docházku.

Vyloučení a neviditelní: Zpráva o situaci dětí na světě

V roce 2006 vydal UNICEF zprávu situaci dětí ve světě v roce 2006.

Indické děti v dolech


Zpráva o podmínkách dětské práce v dolech v indické oblasti Karnataka.

Dětská práce a produkce kakaa v západní Africe

Na případu Pobřeží slonoviny a Ghani analyzují experti výzkumného programu Fafo problematiku dětské práce na kakaových plantážích.

Konec dětské práce: nadosah


Rozsáhlou zprávu Konec dětské práce: nadosah zpracovali experti Mezinárodní organizace práce. Najdete zde nejčerstvější statistiky i analýzy jednotlivých aspektů dětské práce