O kampani

 

„Stop dětské práci - je lepší chodit do školy“ je mezinárodní kampaň, jejímž cílem je přispět k odstranění dětské práce ve světě. Kampaň se snaží upozornit českou i evropskou veřejnost, že dosáhnout toho lze jen tak, když všechny děti budou mít možnost řádně a plnohodnotně se vzdělávat. Cílem kampaně je zároveň připomenout politikům jejich mezinárodní závazky na poli vzdělávání a dětských práv a zasazovat se o větší angažovanost evropských i světových aktérů v řešení problému dětské práce.

Během průmyslové revoluce v Evropě se podařilo odstranit dětskou práci tím, že byla oficiálně zakázána a zároveň došlo k zavedení povinné školní docházky. Přesně k tomu by mělo dojít v současnosti v rozvojových zemích. Dětská práce připravuje děti nejen o vzdělání, ale i o budoucnost. Bez vzdělání jsou totiž odsouzeny stát se v dospělosti negramotnou a nekvalifikovanou pracovní silou bez možnosti rozvinout svůj osobní potenciál.

Chcete se zapojit? Podepište on-line petici!