Novinky ze světa DP

Malawi prosazuje nulovou toleranci dětské práce

Prezidentka Malawi Joyce Banda na mezinárodní konferenci práce slíbila, že její země zintenzivní úsilí v boji proti dětské práci. Ta se týká až poloviny všech malawských dětí, a to zejména těch, které s rodinami pěstují tabák, významnou vývozní plodinu. Prezidentka považuje dětskou práci za obrovský problém, a je si vědoma, že se objevuje i v její zemi. To je významné, neboť některé podobně postižené země problém popírají, přehlížejí nebo bagatelizují. Prezidentka dodala, že zásadně podpoří programy na vymýcení chudoby, která je jedním z klíčových kořenů tohoto problému.

Celá zpráva ZDE

Více o pěstování tabáku v Malawi se dozvíte v článku ZDE

 

 

Deset milionů dětských domácích pracovníků

Miliony dětí na světě trpí v domácnostech, kde pracují jako domácí služebníci. Šest a půl milionu z těchto dětí je mladších 14 let, 71% tvoří dívky. Tato práce vždy nepředstavuje běžnou výpomoc v domácnosti, jakou můžeme znát z České republiky, nýbrž může dosáhnout až úrovně otroctví, poškozující dítě fyzicky a duševně. Výjimkou nebývá sexuální zneužívání, izolace od vlastních rodin a nepatřičné pracovní podmínky. Děti za tuto práci často nepobírají žádnou mzdu, a stávají se tak závislé na svých zaměstnavatelích. Klíčová je však neviditelnost těchto domácích služebníků, kteří tak často stojí stranou všech programů, které mají pracujícím dětem pomáhat. Problému proto stále větší pozornost věnuje nejen ILO (Mezinárodní organizace práce), ale například i organizace Anti-Slavery.

ILO v červnu 2013 vydalo k tématu zprávu, která informuje o současných počtech dětských pracovníků, jejich diskriminaci, izolaci, o rizicích, kterým děti čelí, a také o formách zneužívání, kterým jsou vystavené. Navrhuje opatření, které zabrání zneužívání dětí pro domácí posluhu a zdůrazňuje, že I tento typ práce je nutno ošetřit pracovními zákony.

Zprávu v anglickém jazyce si můžete stáhnout ZDE

a více o dětské práci v domácnosti se dozvíte ZDE

 

Dětští vojáci v Barmě stale nejsou demobilizováni

Přesně před rokem učinila barmská vláda závazek Organizaci spojených národů, že přestane rekrutovat a využívat děti jako vojáky. Bohužel, tento slib zůstal pouze u slov. Došlo sice k mírnému zlepšení, Barma však nadále odmítá zpřístupnit oblasti ovládané armádou kontrololům z OSN. Do státní armády působící při hranicích i do nestátních ozbrojených skupin jsou přijímány hlavně děti z chudých oblastí, které nenavštěvují školu. Takové děti jsou často lákány na slib výdělku či rekrutovány pod vyhrůžkami, a to nejen do bojových, ale i podpůrných pozic v armádě. Barma se tradičně objevuje na vrcholných příčkách žebříčků zemí, kde se dětští vojáci mladší 18 let stále ve vysokých počtech vyskytují. Celé zprávy ZDE a ZDE

 

Neštěstí v dole připomíná rizika pro děti

Nedávné neštěstí v neformálním zlatém dole v Ghaně smutně připomíná, že je nutné nejen zamezit dětské práci, ale i zajistit bezpečné pracovní podmínky pro dospělé pracovníky. Šestnáct pracovníků dolu bylo zavaleno, mezi nimi i nezletilý chlapec – sirotek, který ve svých 15 letech opustil školu a šel pracovat do dolu. V ghanských dolech,zejmén těch maloplošných, ilegálních, pracují i mladší děti. Můžete zde najít i dvanáctileté děti zpracovávající rudu a prodávající nezpracované zlato místním obchodníkům. Práce v dolech patří mezi nejhorší formy dětské práce: dětem hrozí nehody způsobené pády do hlubokých jam nebo zasypání, úrazy při používání nebezpečných nástrojů a strojů, jsou vystaveny prachu, vdechují a těle ukládají toxickou rtuť používanou při zpracování zlata, nosí těžká břemena. To vše tvrdě dopadá na jejich fyzický vývoj a nemocnost. V Ghaně pracuje celá třetina dětí ve věku mezi 5-14 lety.

Celá zpráva ZDE

Více o dětské práci při těžbě zlata v Ghaně, kterou Rozvojovka navštívila v září 2012, se dozvíte ZDE

 

Počet dětských pracovníků poklesl

Uvádí to vůbec nejnovější zpráva ILO (Mezinárodní organizací práce). V období 2000-2008 počet dětských pracovníků po celém světě klesl o 30 milionů. Bohužel, i přesto zde zůstává na 215 milionů dětí, které pracují. Více jak polovina z nich vykonává přímo nebezpečnou práci. Ačkoli celosvětově počet dětí vykonávající práci klesl, v regionu subsaharské Afriky naopak počet dětských pracovníků narostl. Globální komunita tak stále stojí před velkou výzvou. Jedním z důvodů dětské práce ve světě je vysoká zranitelnost chudých domácností. Stále větší důraz je proto kladen na sociální zabezpečení a ochranu rodin jako nezbytnou součást širší strategie eliminace dětské práce. Jde zejména o zajištění základních potřeb jako je přístup k vodě, zdravotní péči nebo ke vzdělání, ale i tvorbu pracovních mist a programů pro nezaměstnané a ty nejchudší. Celý report ZDE

Výroční zpráva programu IPEC/ILO o stavu dětské práce

Program pro vymýcení dětské práce (IPEC) při Mezináropdní organizaci práce (ILO) vydal svou výroční zprávu. Zpráva zmiňuje hlavní vývoj a úspěchy týkající se boje s dětskou prací  za rok 2012, ale i za celé dvacetileté působení tohoto programu. IPEC usiluje o to, aby problematika dětské práce patřila k hlavním prioritám ILO, v rozvojových zemích vede konkrétní projekty boje proti dětské práci a podporuje vlády, aby podobné program začlenily také do národních politik a akčních plánů. IPEC má mnoho strategií: mj. Podporuje tvorbu mezinárodních právních rámců a vynucení již schválených, ale nepraktikovaných politik. Provádí výzkum, navazuje partnerství, která mobilizují další iniciativy, vede kampaně, které mají k tématu přivádět pozornost, ale i praktické projekty pomoci přímo v rozvojových zemích. Zpráva s radostí zmiňuje, že ve všech sledovaných regionech – s výjimkou subsaharské Afriky – počet dětských pracovníků poklesl. Publikace je ke stažení ZDE
 

Mezinárodní organizace apelují na státy, aby lépe chránily děti pracující v rybolovu

Ačkoli téměř všechny země podepsaly mezinárodní konvence na ochranu dětí, mnoho z nich je dosud nepřevedlo do svých národních legislative, případně jejich naplňování nevymáhá. Až 130 milionů dětí tak pracuje například v sektoru zemědělství a rybolovu, což představuje asi 60% všech pracujících dětí. Dětská práce v rybolovu se týká zejména malých a středních nebo neformálních rodinných podniků. Děti pracují v noci, dlouhé hodiny, jsou ohroženy infekcemi, nakládají s těžkými předměty. Mezinárodní organizace pro potraviny a zemědělství (FAO) spolu s Mezinárodní organizací práce (ILO) za hlavní příčinu dětské práce označují nejen chudobu, ale i potravinovou nejistotu. Jako udržitelné řešení navrhují důstojné pracovní příležitosti pro dospělé, program sociálního zabezpeční a bezplatné vzdělávání s programy školního stravování. Apel ZDE

Rozvojovka navštívila rybářskou oblast Elmina v Ghaně. Podívejte se na krátké video, které jsme natočili přímo v přístavu ZDE